Select-UU

Project

Projectbeschrijving

Project

Achtergrond en doel van het project

Op steeds meer plekken in het onderwijs speelt selectie een rol. De UU heeft verschillende selectieve bacheloropleidingen, kent een volledig selectieve masterfase en selecteert voor honoursprogramma’s en -activiteiten. Van deze selectieprocedures hangt veel af, zowel voor kandidaten als voor de samenstelling van studentpopulaties. Dat opleidingen verschillende vaardigheden verwachten van studenten maakt selectie ingewikkeld. De beschikbaarheid van betrouwbare, valide selectie-instrumenten is beperkt, zeker voor het selecteren op andere vaardigheden dan het reproduceren en begrijpen van informatie.

Dit project beoogt zowel bachelor- als masterselectieprocedures binnen de UU te verbeteren en versterken. Hierbij wordt het principe van ‘alignment’ van selectie toegepast (Steenman, 2018), waarbij selectieinstrumenten moeten aansluiten op de specifieke vaardigheden die binnen een opleiding van belang zijn. Vooral het ontwikkelen van instrumenten voor selectie op hogere cognitieve vaardigheden die aansluiten bij opleidingsdoelen en die iedereen gelijke kansen biedt, is daarbij de uitdaging.